Help


1. Persoonlijke informatie
Persoonlijke gegevens veranderen?
Wachtwoord veranderen?
2. Hypotheek-aanvraag
Gegevens te wijzigen?
3. Mijn hypotheekadviseurs
Contactgegevens adviseurs
4. Wat betekent de status:
Nieuwe aanvraag
In behandeling
Afspraak gemaakt
Advies voorstel
Offerte traject gestart
Offerte traject positief afgerond
Aanvraag afgelegd ivm afwijzing geldverstrekkers
Aanvraag afgelegd
5. Voor vragen, opmerkingen en/of klachten...
U heeft vragen m.b.t. advies?
U heeft opmerkingen?
U heeft een klacht?

Persoonlijke informatie

Kan ik mijn persoonlijke gegevens veranderen?

U kunt al uw persoonlijke gegevens veranderen door op 'Profiel' te klikken (bovenin het scherm). Op de daarop volgende pagina krijgt u de mogelijkheid om uw gegevens te wijzigen (via het menu aan de linkerzijde).

Kan ik mijn wachtwoord veranderen?

U kunt uw wachtwoord veranderen door eerst op 'Profiel' te klikken. Klik vervolgens op het linkermenu op ‘Wachtwoord wijzigen’. U dient vervolgens tweemaal uw nieuwe wachtwoord in te voeren, klik vervolgens op 'Opslaan'. Na het invoeren hiervan kun u in het vervolg met dit wachtwoord op deze website inloggen.

Hypotheek-aanvraag

Is het mogelijk om nadat ik de hypotheek-aanvraag heb ingediend, gegevens te wijzigen?

Dit is mogelijk, ook wanneer u reeds in onderhandeling bent met hypotheek-adviseurs. In de detailpagina van een aanvraag(behandeling) worden de veranderingen binnen die binnen het aanvraagformulier gedaan zijn, vermeld.

Mijn hypotheekadviseurs 

Waar vind ik de contactgegevens van de hypotheekadviseurs die aan mijn/onze hypotheekaanvraag is gekoppeld?

U kunt alle contactgegevens uw hypotheekadviseurs vinden door op 'Aanvragen' te klikken (bovenin het scherm). Vervolgens ziet u daar uw hypotheekadviseurs vermeld staan. Maximaal 3 hypotheekadviseurs worden aan uw aanvraag gekoppeld! U kunt alle gegevens van de adviseurs bekijken door op de tussenpersoon link te klikken:  bijv: Tussenpersoon 1

Hier kunt u alle wijzigingen van uw aanvraag en de status van uw aanvraag bij de betreffende adviseur terug vinden. Hier heeft u tevens de mogelijkheid om gedurende het adviestraject de adviseur te beoordelen. Wij vinden het zéér belangrijk dat u tevreden bent en daarom weegt uw oordeel zwaar.   

Wat betekent de status:

U dient als adviseur constant gedurende het adviestraject de statussen van de aanvragen bij te werken. Zowel u, als de klant, als Hypotheek-aanvragen.nl kunnen hiermee de aanvraag en de status van de aanvraag bewaken.

Nieuwe aanvraag  |  Wij hebben uw aanvraag in goede orde ontvangen. Binnen 24 uur zal u door de adviseurs worden benaderd voor het maken van een afspraak.

In behandeling  |  Uw aanvraag is in behandeling genomen!

Afspraak gemaakt  |  U heeft een afspraak gepland met de betreffende hypotheekadviseur.

Advies voorstel  |  Nadat uw persoonlijke en financiële situatie in kaart is gebracht, zal de adviseur u een adviesvoorstel doen.

Offerte traject gestart  |  Slechts met 1 van de drie financieel tussenpersonen gaat u het hypotheekofferte traject in. U kiest dus voor het beste advies en bijhorende adviseur.

Offerte traject positief afgerond  |  Hypotheek is rond en volledig afgewikkeld!

Aanvraag afgelegd ivm afwijzing geldverstrekkers  |  Indien de hypotheek door minimaal 3 geldverstrekkers definitief is afgewezen en de hypotheek bij geen van de drie adviseurs rond kan komen, mag de aanvraag kostenloos worden afgelegd.

Aanvraag afgelegd  |  Zoals reeds eerder aangegeven gaat u uiteindelijk met 1 adviseur verder. Automatisch worden dan de statussen bij de overige twee adviseurs aangepast naar "Aanvraag afgelegd". U kunt met maximaal 1 tussenpersoon het hypotheekofferte traject in!

Voor vragen, opmerkingen en/of klachten...

U heeft vragen m.b.t. advies?

Voor inhoudelijke vragen m.b.t. uw advies kunt u contact opnemen met de betreffende hypotheekadviseur(s). Men is inhoudelijk van uw dossier op de hoogte!

U heeft opmerkingen m.b.t. onze dienstverlening?

Voor vragen, opmerkingen en/of tips m.b.t. onze dienstverlening kunt u het volgende Emailadres gebruiken: info@hypotheek-aanvragen.nl
Of bellen tijdens kantooruren op nummer: 020-497 70 01.
Let op! Wij kunnen u niet helpen bij het beantwoorden van uw vragen, m.b.t. uw advies. Hiervoor zult u contact moeten opnemen met de betreffende adviseur(s).

U heeft een klacht?

Indien u een klacht heeft inzake onze dienstverlening of inzake een hypotheekadviseur kunt u het volgende Emailadres gebruiken: klacht@hypotheek-aanvragen.nl  Of bellen tijdens kantooruren op nummer:  020-497 70 01. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht z.s.m. af te wikkelen.

Kies uw taalNederlands